Online software die zich aanpast aan uw organisatie

 

 Geofinance

 

GEOC-Finance 

Geofinance   is een systeem voor de financiële controle van projecten. Voor alle gegevens is het betreffende (deel) project leidend, anders dan in boekhoudprogramma’s waar de boekperiodes leidend zijn. Uiteraard is een koppeling met de boekhouding altijd mogelijk.


Voor wie is het? 
Gemeenten, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus
 
Wanneer toe te passen?
Bij infrastructurele projecten waarbij prognoses en daadwerkelijke opdrachten telkens vergeleken moeten worden om afwijkingen met het totale budget of geplande kasstromen tijdig zichtbaar te maken voor betrokken partijen.

Waarom?
Geofinance vereenvoudigt de projectbewaking. Op zeer gedetailleerd niveau brengt het de financiële status van het bouwproject in beeld via klantgerichte rapportages. Of het nu gaat om het complete project of juist een element ervan. Geofinance geeft een helder overzicht van de huidige en te verwachten financiële stand van zaken van een project.


  
{backbutton}