Online software die zich aanpast aan uw organisatie

ICT die zich aanpast aan uw organisatie

Abonnementsbasis
De online diensten onder infowolk zijn te gebruiken op abonnementsbasis. Dit heeft als groot voordeel dat er geen software op iedere computer geïnstalleerd hoeft te worden. In principe kan iedereen direct uit de voeten met onze diensten. U betaalt een maandelijks bedrag voor het gebruikmaken van één van onze online diensten. Het bedrag is afhankelijk van het aantal gebruikslicenties dat u afneemt.

 

Flexibel
Onze diensten hebben een flexibel karakter. Dat wil zeggen dat al onze diensten makkelijk zijn aan te passen aan uw huidige werkomgeving en bijhorende systemen. Deze zorgen voor een optimale ondersteuning van uw huidige werkomgeving. Belangrijk is dat u als gebruiker het tempo bepaalt, zonder dat uw werkzaamheden hieronder hoeven te lijden. U heeft de ruimte om vertrouwd te raken met 'het nieuwe werken'.

 

Geo-informatie
Voor een aantal van onze diensten gebruiken wij geografie waarop alle vormen van informatie ondergebracht kan worden. Dit heeft positieve invloed op het (navigatie) gemak, het overzicht en de snelle manier van werken.  

Hoe werkt dit?
De basiskaart van onze diensten is de Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) die u als gids dient gedurende het raadpleeg- en mutatieproces van informatie. Met behulp van een adreszoeker kunt u direct naar de informatie toe van een wijk, gebied, locatie of specifiek adres. Op deze basiskaart is het ook mogelijk om andere kaarten te integreren, zoals luchtfoto's. Externen kaarten worden als kaartlagen geïntegreerd op de basiskaart en kunnen eventueel individueel bekeken worden alsook overzichtelijk op één kaart. U kunt naast externe bronnen ook uw informatiebestand verrijken met interne bronnen. Zo is het mogelijk om informatie bijvoorbeeld uit uw eigen systeem te ontsluiten in de desbetreffende dienst van infowolk. Op eenvoudige wijze kunt u informatie inlezen, wijzigen en uitwisselen. U krijgt zodoende een volledig en actueel bestand aan informatie. Een bestand dat naar uw wensen kan worden ingericht!  

 

Milieuvriendelijk
De wereld van infowolk is volledig digitaal. Uiteraard biedt het aan u de mogelijkheid om al uw bestanden uit te printen. Maar onze ervaring hiermee is dat er stukken minder geprint wordt dan in de tijd van de papieren archieven. Ook van uw klanten ziet de wereld er steeds digitaler uit en dat komt goed uit. Met de diensten van infowolk kunt u namelijk uw klanten autoriseren tot de informatie die voor hen van toepassing is. Zodoende kunnen zijzelf de informatie inzien en eventueel downloaden en/of printen. U zou denken dat hoe meer er digitaal wordt gewerkt, hoe meer stroomverbruik. Niets is minder waar. Juist doordat alles online werkt, worden de diensten slechts vanuit 1 computer beheerd. Software hoeft daardoor niet op iedere werkplek geïnstalleerd te worden en vreet daarom al veel minder energie! Kortom, minder energieverbruik betekent voor u lagere energiekosten én u draagt bovenal een steentje bij aan een beter milieu.

 

Ondersteuning werkproces
Het gehele proces van raadplegen en wijzigen, ontvangen en verstrekken, uploaden en archiveren, kortom het managen van informatie door en voor uzelf, collega's en eventueel klanten wordt volledig ondersteund door onze diensten. Het gaat om alle vormen van informatie, van detailniveau tot aan hoofdzaken op managementniveau.

 

Online werken
U werkt volledig online. Dit betekent dat de diensten onder infowolk niet alleen via internet benaderbaar zijn, ook zijn deze diensten gemaakt voor gebruik via internet. Middels een gebruikersnaam en wachtwoord heeft u toegang tot de dienst. Dit is te vergelijken met het internet bankieren dat op dezelfde manier te benaderen is. Online werken kan overigens per direct vanaf iedere locatie én met praktisch alle webbrowsers.

 

Ontzorging
Omdat de diensten van infowolk volledig via internet werken, brengt dit aardig wat pluspunten met zich mee. U kunt bijvoorbeeld direct uit de voeten met uw nieuwe werkomgeving zonder gedoe eromheen. Daarnaast hoeft u geen software meer te downloaden, installeren en controleren. Dure softwarelicenties zijn dus overbodig, evenals IT-personeel voor het beheren van de servers. Uw gegevens zijn net als u, mobiel en dus vanaf iedere locatie (met internet) te bereiken. De diensten worden daarenboven altijd gevoed door de nieuwste regels, normen en snufjes.
 
 
Optimale communicatie
infowolk biedt ondersteuning aan het volledige bedrijfsproces, zowel binnen de organisatie als tussen organisaties voor optimale communicatie.

Intern  
Elke werknemer heeft een eigen gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij toegang heeft tot zijn eigen werkruimte. Alle gemuteerde informatie wordt real-time vastgelegd. Dit betekent dat bijvoorbeeld de manager direct ziet wie wat heeft gedaan. Het intern uitwisselen van informatie wordt hierdoor overbodig. Iedereen houdt overzicht vanaf zijn eigen werkplek en indien zich een probleem voordoet kan de oorzaak snel achterhaald worden en daarvoor een oplossing worden geboden.
De communicatie verloopt over het algemeen via het informatiesysteem van infowolk. Communicatiemomenten blijven natuurlijk altijd bestaan zoals werkoverleggen, vergaderingen en bijeenkomsten. Maar daarin staan efficiency en betrokkenheid veel meer centraal.

Extern    
Niet alleen op intern niveau maar ook op extern niveau worden bedrijven betrokken bij interne bedrijfsprocessen d.m.v. het autoriseren van externe bedrijven in uw eigen informatiesysteem. Dit kan op zodanige wijze worden gedaan dat deze externen vanaf hun eigen werkplek betrokken worden in het bedrijfsproces. Zowel intern als extern wordt er maximale zorg besteed aan een optimale communicatie.
 

Veiligheid
U maakt altijd verbinding via een beveiligde lijn zodat uw gegevens altijd veilig zijn. Onze servers draaien in een beveiligd rekencentrum waar alleen de systeembeheerder toegang toe heeft. Er wordt regelmatig een back-up gemaakt van de gegevens op de server. Deze back-ups worden in een kluis op een andere locatie opgeslagen.


{backbutton}
79bcd6